ساعات کار: شنبه تا پنجشنبه 8:00-4:00 borna.ind@gmail.com

1399/02/03 برنا قطعه پارس
عضویت در پارک علم و فناوری خوزستان

شرکت برنا قطعه پارس با معرفی سوابق درخشان و ارائه چشم انداز خود موفق به عضویت در پارک علم و فناوری خوزستان از دی ماه 1398 شده است.

در صورت تمایل اینجا را کامل کنید