ساعات کار: شنبه تا پنجشنبه 8:00-4:00 borna.ind@gmail.com

ساخت چرخ دنده

ساخت و تعمیر چرخ دنده و گیربکس های صنعتی