ساعات کار: شنبه تا پنجشنبه 8:00-4:00 borna.ind@gmail.com

ساخت مجموعه جهت حفاری جهت دار

ساخت مجموعه کامل کابل جمع کن جهت نصب روی لوله های دوار حفاری افقی