ساعات کار: شنبه تا پنجشنبه 8:00-4:00 borna.ind@gmail.com

ساخت و تعمیر قطعات

ساخت قطعات و تعمیر اساسی منیفولد و کلد اند های پمپ نیتروژن