ساعات کار: شنبه تا پنجشنبه 8:00-4:00 borna.ind@gmail.com

Wellhead Platform

ساخت سازه فلزی WellHead Platform به سفارش شرکت ول سرویس ایران جهت نصب در میدان نفتی آذر