ساعات کار: شنبه تا پنجشنبه 8:00-4:00 borna.ind@gmail.com

screw conveyor

ساخت مارپیچ جابجایی مواد