ساعات کار: شنبه تا پنجشنبه 8:00-4:00 borna.ind@gmail.com

نفت و گاز و پتروشیمی

ساخت و تعمیر قطعات و تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

Manufacturing & Repair Of Oil, Gas, Petrochemical Parts & Equipment