ساعات کار: شنبه تا پنجشنبه 8:00-4:00 borna.ind@gmail.com

کارخانجات

شرکت برنا قطعه پارس از ابتدا تا کنون در زمینه تجهیز کارخانجات از جمله کارخانجات فولادی فعال و پیشتاز بوده است